BÜTÜNCÜL KURUMSAL KİMLİK STRATEJİSİNDE MİMARİ TASARIMIN ÖNEMİ

Türkiye’de orta öğretim sistemi, disiplini ve öğretileriyle büyüyen meslek öğrenimi adayları, mimarlık eğitimi sistemine geçişte zorlanmakta ve bir takım adaptasyon problemleri yaşamaktadırlar. Bunun sebebi, orta öğretim döneminde öğretilen dersler ile mimari tasarım eğitiminin farklı düşünme becerileri gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Gardner’ın oluşturduğu “Çoklu Zeka Kuramı”, bu farklı düşünme becerilerinin beynin farklı bölümleri tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Mekan Oyunları, Türk Eğitim Sistemi’nin mantıksal – matematiksel zeka tabanına dayalı “Orta Öğretim” aşamasından sonra , üç boyutlu algılama, düşünme ve tasarım becerilerinin geliştirildiği uzamsal-spatial zeka kullanımına geçişte kolaylık sağlayabilecek bir zihin pratiğidir. Oyun, temelde mekanın fiziksel gerçekliklerinin (yükseklik, büyüklük, aydınlık, sıcaklık vb.) tahmini matematiksel formüllerle ifade edilmesini amaçlarken aynı zamanda birbirinden farklı mekanlar arasında da matematiksel bir oran ilişkisi kurarak bu fiziksel gerçekliklerin algılanmasını kolaylaştırmaktadır. Kurgusal olarak, Armstrong’un bir zekadan diğerine geçiş için önerdiği süreç paralelliğinde “tanımlama deneyimleme ve sorgulama” aşamalarından oluşmakta ve Lefebvre’nin mekanı Algılanan, Tasarlanan ve Yaşanılan olarak tanımladığı Spatial Triad ile ilişkilendirilmektedir. Çalışma bu zihin pratiği kurgusunun öğrenciler ile deneyimlenmesi ve değerlendirmenin yapılması ile sonuçlanmaktadır.

Developments in the field of science and technology since the Industrial Revolution changed the methods of production and consumption and created compulsory competition between institutions. Products and services have become more uniform and now it can be difficult for consumers to differentiate which offers quality and efficiency. Even companies that have advanced technological capability and high quality standards need an integrated corporate identity in order to have a strong and reliable image. Human perception includes visual data in the process of forming a mental image about a company. To build a strong, trusted, and long-lasting image, the design process must have an integrated visual strategy. Architectural design can be effective in different stages of strategic design since it has a multi-dimensional character compared to other visual elements, and it can contribute to the overall visual identity with unique, memorable, and inspiring designs. A strong corporate identity with a unique image is one of the most effective ways to compete in the global marketplace. Architectural design strategy can play an important role in the strategy to create a holistic corporate identity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *